31-10-12

Spindrift #1: Aureate. (Elsa Kroese) (Engelstalige comic) (2012)

spindriftTekst: Elsa Kroese, Charlotte E. English --- Tekeningen: Elsa Kroese.