18-11-07

Dungeons & dragons #2: Het oog van de Waker. (Junior Press) (Nederlandstalige comics) (1988)

D&D 2
Tekst & tekeningen: ?

Oorspronkelijke uitgave: Dungeons and dragons (TSR) #?