26-11-07

Hellina / Catfight: Wake me when it's over. (Lightning) (US comics) (1997)

hellina catfight
Tekst: Steven Zyskowski --- Tekeningen: Paul Abrams --- Cover: Rod Perry.

Catfight: Sweet revenge. (Lightning) (US comics) (1997)

Catfight 1
Tekst: Joseph Adam --- Tekeningen: Mike O'Hare --- Cover: Rod Perry.